Nils Lindberg (*1933)

Att placera Nils Lindbergs musik i ett fack är en näst intill omöjligt. Den kände musikrecensenten Seth Karlsson skrev en gång så här i sin tidning: "Av mig kallas Nils Lindberg ofta för en musikens gränsriddare. Detta är ingen felskrivning för ordet gränsridare, som betyder någon sorts vakthållare. Nej, det sammansatta ordet får stå för vad de båda leden betyder. Nils Lindberg uppehåller sig i ett musikens gränsland. Han bär triangeln som riddartecken. En spets står för jazzen, en för folkmusiken och en för symfonikern."

Nils Lindberg. Foto: Staffan Eriksson

Nils Lindberg
Foto: Staffan Eriksson

Nils Lindberg är Dalarnas specielle profil i dagens musik-Sverige. Det framkommer tydligt i Lindbergs kompositioner och arrangemang att hans musikaliska rötter finns i Dalarna. Folkmusiken har format och inspirerat honom till att ge ett mycket personligt uttryck av vårt stora musikarv. Trots detta bär Nils Lindbergs musik en internationell prägel. Den musik han skapar, för stora symfoniorkestrar, körer eller jazzgrupper, uppskattas långt utanför Sveriges gränser. Förklaringen till detta är den personliga profilen och det stora kunnandet alltsedan kompositionsstudierna för Lars-Erik Larsson och Karl-Birger Blomdahl på Musikaliska Akademien i Stockholm.

Under många år samarbetade Nils Lindberg med Alice Babs som kompositör, arrangör, pianist och dirigent. Han har skrivit arrangemang för Duke Ellington och för Hannovers Symfoniorkester har han komponerat flera verk. Han har samarbetat med internationellt kända artister som Josephine Baker, Mel Tormé, Thad Jones och Judy Garland, och har gjort flera utlandsturnéer i Europa, Brasilien och USA dit han även inbjudits som gästföreläsare.

Flera av hans stora orkesterverk har spelats in på skiva, t ex Sju Dalmålningar, Lapponian Suite, Mytologiska bilder och Speglingar. Skivan Saxes Galore erhöll tidskriften Orkester Journalens utmärkelse "Gyllene Skivan" 1979 som årets bästa jazzskiva.

Vid statsminister Olof Palmes begravning 1986 medverkade Lindberg med egen musik och 1989 skrev han musik till påvens gudstjänst i Uppsala Domkyrka.

Under våren 1990 gavs skivan O Mistress Mine ut - tonsättningar av dikter från den engelska drottningen Elizabeth I:s tid, bl a Shakespeare och Marlowe. Hela sviten arrangerades några år senare av Lindberg för blandad kör med stor framgång. Shall I Compare Thee To A Summer's Day ur sviten blev 1998 det hittills mest sålda körverket i Sverige.

Sedan början av 90-talet har Lindberg skrivit en hel del körmusik t ex sviten Ljus och Mörker till texter av Harry Martinsson, en rad arrangemang av svenska folkvisor mm. Nils Lindberg har också skrivit ett antal verk som uruppförts i Uppsala Domkyrka; Mässa i Folkton (1993), Höga Visan (1997) och Till himlen med lovsång (2004).

Nils Lindberg

I april 1993 uruppfördes hans Requiem i Stockholm av Radiokören, orkester och solister under dirigenten Gustaf Sjökvists ledning. Verket har sedan dess uppförts ett hundratal gånger runt om i världen, förutom i Sverige även i USA, Luxemburg, Island, Danmark, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Tyskland.

År 2002 kom uppföljaren A Christmas Cantata, för kör, solister och orkester, som bygger på traditionella engelska Christmas Carols från 1500- och 1600-talet. Verket uruppfördes i Storkyrkan och har sedermera även haft stora framgångar i USA, Kanada, Tyskland, Luxemburg, England, Frankrike och Belgien.

Den 7 juni 2006 fick Nils Lindberg ta emot H. M. Konungens medalj, Litteris et artibus, för sina konstnärliga insatser som kompositör och pianist.

I samband med Shakespeare jubileet i England framfördes Nils Lindbergs komposition Shall I compare Thee to a Summer`s Day vid flera konserter.

back to top